اهمیت استفاده از سیستم هشدار حریق

در سالهای اخیر آتش سوزی به یکی از بزرگترین مخاطرات محیطی تبدیل شده است که دارایی ها و جان بسیاری از افراد را به خطر می اندازد. خریدن یک سیستم هشدار حریق یکی از پراهمیت ترین کارهایی است که کاربران میتوانند برای افزایش ایمنی محل زندگی شان انجام دهند. این سیستم این امکان را برای کاربران فراهم میکند تا در زمان مناسب از وقوع آتش سوزی مطلع شده و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. اولین قدم در مسیر محافظت از دارایی ها و زندگی افراد، انتخاب یک سیستم هشدار حریق مناسب و با کیفیت است. و بعد از فرآیند نصب و راه اندازی سیستم، مهمترین موضوع نگهداری و مراقبت از سیستم است تا از عملکرد دقیق آن در شرایط اضطراری اطمینان داشته باشید. سیستم هشدار حریق (Fire Alarm System) از چندین دستگاه به هم متصل تشکیل شده است که وظیفه آن شناسایی و اخطار صوتی یا تصویری در مورد غلظت بالای دود یا دی اکسید کربن و حریق احتمالی در محل است. این نوع از اخطار صوتی و تصویری ممکن است در قالب آژیر با صدای بلند و هشدار تصویری به صورت فلاشرهای قرمز رنگ باشد. در برخی از سیستم ها علاوه بر هشدارهای صوتی و تصویری، سیستم پیام حریق احتمالی ارسال کرده و یا تماس اضطراری با مراکز امدادی برقرار خواهد کرد.

اهمیت استفاده از سیستم هشدار حریق

در سالهای اخیر آتش سوزی به یکی از بزرگترین مخاطرات محیطی تبدیل شده است که دارایی ها و جان بسیاری از افراد را به خطر می اندازد. خریدن یک سیستم هشدار حریق یکی از پراهمیت ترین کارهایی است که کاربران میتوانند برای افزایش ایمنی محل زندگی شان انجام دهند. این سیستم این امکان را برای کاربران فراهم میکند تا در زمان مناسب از وقوع آتش سوزی مطلع شده و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. اولین قدم در مسیر محافظت از دارایی ها و زندگی افراد، انتخاب یک سیستم هشدار حریق مناسب و با کیفیت است. و بعد از فرآیند نصب و راه اندازی سیستم، مهمترین موضوع نگهداری و مراقبت از سیستم است تا از عملکرد دقیق آن در شرایط اضطراری اطمینان داشته باشید. سیستم هشدار حریق (Fire Alarm System) از چندین دستگاه به هم متصل تشکیل شده است که وظیفه آن شناسایی و اخطار صوتی یا تصویری در مورد غلظت بالای دود یا دی اکسید کربن و حریق احتمالی در محل است. این نوع از اخطار صوتی و تصویری ممکن است در قالب آژیر با صدای بلند و هشدار تصویری به صورت فلاشرهای قرمز رنگ باشد. در برخی از سیستم ها علاوه بر هشدارهای صوتی و تصویری، سیستم پیام حریق احتمالی ارسال کرده و یا تماس اضطراری با مراکز امدادی برقرار خواهد کرد.

سیستم هشدار حریق سنتی یا مرسوم (Conventional Fire Alarm System):

در این نوع از سیستم هشدار چندین پنل دستی و چندین سنسور تشخیص حریق به یک سیستم مرکزی هشدار حریق متصل میشوند. ممکن است این سیستم هشدار شامل چندین زون مختلف برای هر بخش یا هر طبقه از یک محل سکونت باشد. در برخی مواقع سیستم هشدار مرکزی مجهز به چراغ هشدار زون است که با توجه به موقعیت سنسور فعال شده نشان میدهد آتش سوزی در کدام طبقه یا کدام بخش رخ داده است. تشخیص دقیقتر و مکان یابی موثر محل وقوع آتش سوزی تا حد زیادی به تعداد و میزان حساسیت سنسورها در زون بستگی دارد. هرچه حساسیت سنسورها و تعداد آنها بالاتر باشد کاربر میتواند محل دقیق آتش سوزی را بهتر مشخص کند. و تشخیص دقیق محل منجر به اقدامات پیشگیرانه دقیقتر و مناسبتری میشود و میزان خسارات احتمالی را تا حد زیادی کاهش میدهد.

بانی گارد/سیستم هشدار حریق

سیستم هشدار حریق با قابلیت مکان نمایی (Addressable Fire Alarm Systems):

این نوع از سیستم هشدار حریق مانند هشدار حریق سنتی است. بدین معنا که چندین پنل دستی و چندین سنسور تشخیص حریق به یک سیستم مرکزی متصل میشوند. تنها تفاوت آن با سیستم قبلی این است که در این سیستم هشدار امکان مکان یابی دقیق محل آتش سوزی وجود دارد. در این حالت در سیستم هشدار مرکزی مشخص میشود که دقیقا کدام سنسور و در چه نقطه ای فعال شده است. لوپ های این دستگاه بگونه ای هستند که میتوان تا 99 دستگاه را به هر لوپ متصل کرد. در نتیجه قابلیت نقطه زنی (pinpoint) محل دقیق آتش سوزی بسیار سریعتر و قابل اطمینان تر خواهد بود. همچنین در این سیستم هشدار حریق، آدرس و محل دقیق هر سنسور در مدار کلی مشخص شده است. در نتیجه فعال شدن سنسور، محل دقیق آن را نشان خواهد داد. در این سیستم هشدار حریق قابلیت پیاده سازی مدل تفکیک لوپ (Loop Isolation Modules) نیز وجود دارد. بدین معنا که آسیب به یک لوپ موجب آسیب به کل سیستم هشدار حریق نشده و سیستم در سایر لوپها فعال باقی خواهد ماند.

سیستم هشدار حریق آنالوگ با قابلیت مکان نمایی (Analogue Addressable Fire Alarm Systems):

سیستم هشدار حریق آنالوگ را به عنوان سیستم هشدار حریق هوشمند نیز میشناسند. لازم به ذکر است که چندین نوع متفاوت سیستم هشدار حریق آنالوگ وجود دارد که با توجه به پروتکل هایی که استفاده میکنند ممکن است متفاوت باشند. در سیستم هشدار حریق آنالوگ هر یک از سنسورها به صورت موثری با سیستم مرکزی ارتباط دو طرفه خواهد داشت. بدین صورت که این سنسورها تنها در زمان حریق فعال نمیشوند بلکه در زمان بروز خطای عملکرد یا هرگونه نیاز به رسیدگی و نگهداری اضطراری با سیستم مرکزی ارتباط برقرار میکند. اساساً یکی از اهداف مهم این نوع از سیستم هشدار حریق این است که تا جای ممکن از بروز هشدار خطا و اشتباه جلوگیری کند. هر لوپ این سیستم این قابلیت را دارد که تا 127 دستگاه مختلف به آن متصل شود. این دستگاه ها میتوانند سنسورهای تشخیص دود، تشخیص حرارت، تشخیص غلظت کربن دی اکسید و غیره باشند. سیستم هشدار حریق آنالوگ در ورژن ها متفاوتی عرضه میشود که برخی از آنها 2 لوپ و برخی دیگر 8 لوپ دارند. این بدین معناست که سیستم هشدار آنالوگ میتواند وسعت بسیار زیادی از محل نصب را پوشش دهد.

بانی گارد/سیستم هشدار حریق

سیستم هشدار حریق آنالوگ با قابلیت مکان نمایی (Analogue Addressable Fire Alarm Systems):

سیستم هشدار حریق آنالوگ را به عنوان سیستم هشدار حریق هوشمند نیز میشناسند. لازم به ذکر است که چندین نوع متفاوت سیستم هشدار حریق آنالوگ وجود دارد که با توجه به پروتکل هایی که استفاده میکنند ممکن است متفاوت باشند. در سیستم هشدار حریق آنالوگ هر یک از سنسورها به صورت موثری با سیستم مرکزی ارتباط دو طرفه خواهد داشت. بدین صورت که این سنسورها تنها در زمان حریق فعال نمیشوند بلکه در زمان بروز خطای عملکرد یا هرگونه نیاز به رسیدگی و نگهداری اضطراری با سیستم مرکزی ارتباط برقرار میکند. اساساً یکی از اهداف مهم این نوع از سیستم هشدار حریق این است که تا جای ممکن از بروز هشدار خطا و اشتباه جلوگیری کند. هر لوپ این سیستم این قابلیت را دارد که تا 127 دستگاه مختلف به آن متصل شود. این دستگاه ها میتوانند سنسورهای تشخیص دود، تشخیص حرارت، تشخیص غلظت کربن دی اکسید و غیره باشند. سیستم هشدار حریق آنالوگ در ورژن ها متفاوتی عرضه میشود که برخی از آنها 2 لوپ و برخی دیگر 8 لوپ دارند. این بدین معناست که سیستم هشدار آنالوگ میتواند وسعت بسیار زیادی از محل نصب را پوشش دهد.

عملکرد سیستم هشدار حریق هوشمند و سنسورهای آن

سیستم هشدار حریق اساساً بگونه ای است که به طور اتوماتیک حریق را تشخیص میدهد. سیستم های هشدار حریق، سیگنال را از سنسورهای تشخیص حریق دریافت کرده و آن را به پنل مرکزی منتقل میکنند. در سیستم های هشدار حریق سنسورهای تشخیص حرارت معمولا مجهز به ترمیستورهایی (thermistors) برای تشخیص میزان و سطح حرارت در محیط هستند. سنسورهای تشخیص سطح غلظت دی اکسید کربن از تجهیزات الکتروشیمیایی، اپتوکمیک ها (opto-chemical) و سلول های بایومایمتیک (biomimetic) استفاده میکنند. سنسورهای تشخیص دود نیز از فرآیند فتوالکتریسیته (photoelectricity) و یونیزاسیون (ionization) برای تشخیص میزان و غلظت دود بهره میبرند. این سنسورها در صورت تشخیص حریق احتمالی پیام هشدار را به سیستم مرکزی ارسال میکنند. سیستم مرکزی با توجه به نوع آن که پیشتر بیان کردیم منطقه دقیق آتش سوزی را مشخص کرده و سیستم آلارم دهی را فعال میکند. فرآیند آلارم دهی ممکن است همراه با آژیر، روشن شدن فلاشرهای نوری در محل و فعال شدن آبپاشهای خودکار باشد. در برخی از مواقع سیستم بگونه ای برنامه ریزی میشود که پیام هشدار حریق را به مراکز امدادی مخابره میکند. سیستم های هشدار حریق هوشمند در حال حاضر مجهز به فناوری های بسیار پیچیده ای است. این نوع از سیستم های هشدار هوشمند محیطی امن تر برای کاربران فراهم کرده و ریسک وقوع اتفاقات ناگوار را تا حد زیادی کاهش میدهند. این نوع از سیستم ها این امکان را برای کاربران فراهم میکنند تا از طریق گوشی موبایل و یا تبلت خود بتوانند به راحتی سیستم را مانیتور کرده و آن را فعال یا غیرفعال کنند. حتی سیستم مرکزی آنها مجهز به هوش مصنوعی بوده و میتواند موقعیت های متفاوت را ارزیابی کرده و با توجه به موقعیت مناسب ترین و بهترین گزینه را اعمال کند. سیستم های هشدار مدرن تر مجهز به سنسورهای حساستری بوده و احتمال وقوع مخاطرات را به شدت کاهش میدهند.